Bite! 秒拍樂享,美食日記
APP限時下載免費
Digital Drift Co.LTD
免費 - 用 APP 開啟
開啟
Mui Mui Taipei

Mui Mui Taipei

泰式料理
2021/04/30 瀏覽人次 3

網美風泰式料理餐廳,水晶燈是必拍地標,餐點也好吃😋


Look
Mui Mui Taipei 外觀
Mui Mui Taipei 外觀
Mui Mui Taipei 外觀
Mui Mui Taipei 外觀

Dessert
Mui Mui Taipei 甜點

Dish
Mui Mui Taipei 主食
Mui Mui Taipei 主食
Mui Mui Taipei 主食
Mui Mui Taipei 主食

Bite! 美食社群

什麼?!寫食記只要30秒?

已複製