Bite! 秒拍樂享,美食日記
APP限時下載免費
Digital Drift Co.LTD
免費 - 用 APP 開啟
開啟
Osteria by Angie 信義微風

Osteria by Angie 信義微風

異國情調
2020/09/14 瀏覽人次 7

🗣
明明是來吃牛排
麵控d̾e̾r̾我
麵條d̾e̾r̾誘惑
實在是太強大惹
忍不住多點了義大利麵

📲 Xs Max


Dish
Osteria by Angie 信義微風 主食
Osteria by Angie 信義微風 主食
Osteria by Angie 信義微風 主食
Osteria by Angie 信義微風 主食

Dessert
Osteria by Angie 信義微風 甜點

Bite! 美食社群

什麼?!寫食記只要30秒?

已複製