Bite! 秒拍樂享,美食日記
APP限時下載免費
Digital Drift Co.LTD
免費 - 用 APP 開啟
開啟
Cộng Cà phê Vincom

Cộng Cà phê Vincom

我的醒腦咖啡
2019/11/04 瀏覽人次 3

本來想試試看Cộng Càphê的椰子咖啡的
不過看到菜單上的coconut milk with coffee覺得很美味就點了
也是很好喝不過是椰奶味比較重的冰沙
而且本來其實想喝酪梨咖啡的結果他們好像沒有
雖然還是不減Cộng Càphê的優質 😂
其實應該是三刷的第二篇紀錄


Drink
Cộng Cà phê Vincom 飲料
Cộng Cà phê Vincom 飲料

Bite! 美食社群

什麼?!寫食記只要30秒?

已複製