Bite! 秒拍樂享,美食日記
APP限時下載免費
Digital Drift Co.LTD
免費 - 用 APP 開啟
開啟

Bite! 秒拍樂享,美食日記

新糖庄 xin tang zhuang

新糖庄 xin tang zhuang

銅板美食
2019/07/11 瀏覽人次 41

來找媽祖唷!不錯吃的新雞蛋糕造型😂


Look
新糖庄 xin tang zhuang 外觀
新糖庄 xin tang zhuang 外觀

People
新糖庄 xin tang zhuang 人物

Menu
新糖庄 xin tang zhuang 菜單

Dessert
新糖庄 xin tang zhuang 甜點

已複製