Bite! 秒拍樂享,美食日記
APP限時下載免費
Digital Drift Co.LTD
免費 - 用 APP 開啟
開啟

Bite! 秒拍樂享,美食日記

麥吉machi machi

麥吉machi machi

手搖飲料
2019/02/04 瀏覽人次 38

終於來朝聖
去年的夯店今年還是大排長龍
價錢比我想像中的合理
東區逛街很值得來喝😍

烤布蕾紅茶拿鐵👍🏻👍🏻👍🏻
一杯即可享有下午茶的氛圍
上層烤布蕾🤤下層紅茶拿鐵🤤


Look
麥吉machi machi 外觀
去年紅過還是一堆人
麥吉machi machi 外觀
麥吉machi machi 外觀
麥吉machi machi 外觀

Drink
麥吉machi machi 飲料
此、生、必、吃👍
麥吉machi machi 飲料
麥吉machi machi 飲料
烤布蕾🤤
5分糖不會太甜拿鐵
$65

Menu
麥吉machi machi 菜單
麥吉machi machi 菜單

People
麥吉machi machi 人物
一早相約染髮的女子們
新年新髮色

已複製