Bite! 秒拍樂享,美食日記
APP限時下載免費
Digital Drift Co.LTD
免費 - 用 APP 開啟
開啟
Cheng Banzhang Taiwan Delicacy

Cheng Banzhang Taiwan Delicacy

2018/05/02 瀏覽人次 13

去唔到台灣,就去食台灣野啦


Dish
Cheng Banzhang Taiwan Delicacy 主食
仙草芋圓冰~
我以為係飲品黎㗎 🤪
Cheng Banzhang Taiwan Delicacy 主食
三寶麵
Cheng Banzhang Taiwan Delicacy 主食
紅油抄手
Cheng Banzhang Taiwan Delicacy 主食
Cheng Banzhang Taiwan Delicacy 主食
Cheng Banzhang Taiwan Delicacy 主食
Cheng Banzhang Taiwan Delicacy 主食
Cheng Banzhang Taiwan Delicacy 主食
蚵仔煎
Cheng Banzhang Taiwan Delicacy 主食
Cheng Banzhang Taiwan Delicacy 主食
Cheng Banzhang Taiwan Delicacy 主食

Look
Cheng Banzhang Taiwan Delicacy 外觀
Cheng Banzhang Taiwan Delicacy 外觀
Cheng Banzhang Taiwan Delicacy 外觀
Cheng Banzhang Taiwan Delicacy 外觀

Menu
Cheng Banzhang Taiwan Delicacy 菜單

Bite! 美食社群

什麼?!寫食記只要30秒?

已複製